Lata 2000 i dalej       Lata 90-te
Lata 80-te       Lata 70-te       Lata 60-te       Lata 50-te


      

                       Głowa bez pamięci jest jak twierdza bez załogi        Napolen Bonaparte

                 20. III. 1972 r. 
               Przedszkole odwiedzili pracownicy gazety „Ziemia Łęczycka” 
           – redaktor Gizela Kerste i fotoreporter M. Galewski. 
           Efektem tych odwiedzin był artykuł w gazecie – 
           „Wyganiają zimę, szukają wiosny”. 
                
                 IV. 1974r. 
               Dzięki pomocy finansowej Wydziału Oświaty w Łęczycy i Urzędu
           Miejskiego w Ozorkowie wykonano ogrodzenie całego terenu 
           przedszkolnego (w postaci przęseł). Pomalowaniem poszczególnych 
           przęseł ogrodzenia zajęli się rodzice w czynie społecznym.
                
                 17. I. 1975r.
               Przedszkole święciło 20 lat swojego istnienia. 
           Ukazała się również notatka w „Ziemi Łęczyckiej” 
           podsumowująca przebieg uroczystości.

    Informacje na podstawie kroniki przedszkolnej odtworzyła Mieczysława Wyrzykowska