Lata 2000 i dalej       Lata 90-te
Lata 80-te       Lata 70-te       Lata 60-te       Lata 50-te


      
 
     Inwestowanie w wiedzę daje zawsze najlepszy zysk        Abraham Lincoln

       
      Rok szkolny 1989/1990 
            Kadra pedagogiczna:
      dyr Jolanta Mucha, Mieczysława Chojnacka, Bogumiła Klimczak 
      Barbara Bartczak Anna Kasprowicz, Anna Klimczak, Teresa Bugajska
      Mariola Kwiatkowska, Małgorzata Graczyk, Krystyna Król

            Rok szkolny 1988/89
           Do kadry pedagogicznej dołączyły dwie nowe nauczycielki: 
                Anna Kasprowicz i Anna Klimczak.
        Kadra pedagogiczna:
      dyr Jolanta Mucha, Anna Kasprowicz, Małgorzata Graczyk, 
      Teresa Bugajska, Barbara Bartczak, Bogumiła Klimczak,
      Mariola Kwiatkowska, Mieczysława Chojnacka
            
           Rok szkolny 1987/ 1988
             Kadra pedagogiczna: 
      dyr Jolanta Mucha, Jolanta Kostecka, Małgorzata Graczyk, 
      Krystyna Król, Teresa Bugajska, Barbara Bartczak, 
      Mariola Kwiatkowska, Bogumiła Klimczak, Mieczysława Chojnacka
              
                
                    31. VIII. 1987 r. 
         2 nauczycielki opuściły przedszkole: Mieczysława Wyrzykowska 
         - objęła stanowisko dyrektora w Przedszkolu nr 2 w Ozorkowie, 
         a Anna Walencka – na własna prośbę.
                    
                    Rok 1985 
         Na emeryturę odchodzi dyrektor Alina Łuczak, odznaczona 
         Medalem Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 
         Nowym dyrektorem została nauczycielka tejże placówki 
         – Jolanta Mucha. 
         Oto nauczycielki, które pracowały pod kierownictwem ustępującej 
         p. dyrektor: 
         Maria Gałęcka, Lucyna Wymysłowska, Bożena Pisera, Izabela Anioł, 
         Zofia Kopeć, Grażyna Kalkowska, Mieczysława Wyrzykowska, 
         Barbara Bartczak, Jolanta Mucha, Małgorzata Graczyk, 
         Joanna Ingelewicz, Mariola Kwiatkowska.                                     
                                      
   Informacje na podstawie koroniki przedszkolnej odtworzyła Mieczysława Wyrzykowska