<<< powrót do grup


      


Tematy globalne              Wiersz            Piosenka          Urodziny          Inne

 

Rok szkolny 2 0 1 9 -  2 0 2 0


Grupę dzieci 3 – letnich "Skrzaty" prowadzą:
mgr Iwona Ś w i ą t k i e w i c z, mgr Jolanta M u c h a
pomocą nauczyciela jest Krzysztofa B a r a ń s k a,
  woźną oddziałową - Paulina K a m i ń s k a

Tak wyglądała ta sala jeszcze kilka lat temu:

pażdziernik 2014


wrzesień 2013


    wrzesień 2010

     
Lata 2004 - 2008