<<< powrót do grup


      


Tematy globalne              Wiersz            Piosenka          Urodziny          Inne

 

Rok szkolny 2 0 1 8 -  2 0 1 9


Grupę dzieci 3 – letnich "Kaczuszki" prowadzą:
mgr Małgorzata G r z e l a k, mgr Jolanta M u c h a, Justyna K i e r z e k
pomocą nauczyciela jest Krzysztofa B a r a ń s k a,
  woźną oddziałową - Marta C i e ś l i ń s k a

Tak wyglądała ta sala jeszcze kilka lat temu:

pażdziernik 2014


wrzesień 2013


    wrzesień 2010

     
Lata 2004 - 2008