<<< powrót do grup


      


Tematy globalne              Wiersz            Piosenka          Urodziny          Inne

 

Rok szkolny 2 0 1 8 - 2 0 1 9


 

Grupę dzieci 4 - 5 letnich "Żabki" prowadzą:
mgr Barbara B a r t c z a k,
mgr Bogumiła K l i m c z a k

woźną oddziałową - Dorota W ł o d a r c z y k

 

Tak wyglądała ta sala jeszcze kilka lat temu:


wrzesień 2015

 


wrzesień 2013

wrzesień 2011