<<< powrót do grup


      


Tematy globalne              Wiersz            Piosenka          Urodziny          Inne

 

Rok szkolny 2018 - 2019


 

Grupę dzieci 6  letnich "Wiewiórki" prowadzą:
mgr Anna K a s p r o w i c z
mgr Katarzyna Ś w i ą t k i e w i c z
woźną oddziałową jest Anna J a n k o w s k a

 

Tak wyglądała ta sala jeszcze kilka lat temu:


   

2017wrzesień 2013

   
 
wrzesień 2010