<<< powrót do grup


      


Tematy globalne              Wiersz            Piosenka          Urodziny          Inne

Rok szkolny 2 0 1 9 -  2 0 2 0


 

Grupę dzieci 5-6 letnich "Biedronki" prowadzą:
  mgr Agnieszka D o b r o s i e l s k a,
mgr Joanna T a r n o w s k a,
  woźną oddziałową jest Karolina N o w i ń s k a


Tak wyglądała ta sala jeszcze kilka lat temu:


   

2017


wrzesień 2015

 

listopad 2014

 


wrzesień 2013

 
wrzesień 2010

     
2005/2006                   2006/2007                          2005/2006

       

2004