<<< powrót do grup


      


Tematy globalne             Wiersz           Piosenka         Urodziny         Inne

 

Rok szkolny 2 0 1 9 - 2 0 2 0

 


Grupę dzieci 3 4 letnich "Kaczuszki" prowadzą:

mgr Anna K o w a l s k a
mgr Justyna K i e r z e k
mgr Małgorzata G r z e l a k
woźną oddziałową jest Marta C i e ś l i ń s k a

Tak wyglądały nasze sale jeszcze kilka lat temu:
wrzesień 2016

wrzesień 2015 - obecna sala "Niedźwiadków"

 

   
sala 3 - latków 2010 - obecna sala "Niedźwiadków"