Licznik

52944 gości było na naszej stronie.

Strona główna

                                                    

Komunikat z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że:

  • w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

Listy będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie danego przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz na stronach internetowych tych jednostek;

  • zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w terminie od 7 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do
    9 kwietnia 2020 r. do godz. 17.00.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii COVID-19, potwierdzanie woli powinno odbywać się drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila do placówki, która zakwalifikowała dziecko następującej treści:

„ Potwierdzam wolę przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr …………. w Zgierzu/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ……….. w Zgierzu mojego syna/córki ………………………………………………………………………………………, nr PESEL ……………………………. zam. w …………………………………………. . Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów”.

Rodzice /prawni opiekunowie którzy nie korzystają z komputera i Internetu potwierdzają wolę przyjęcia dziecka poprzez kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Prosimy Państwa o dokładne sprawdzanie, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane oraz zachowanie terminu, o którym mowa wyżej.
Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 


 
 

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań w Miejskim Przedszkolu nr 13  w Zgierzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania – w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Szanowni Państwo, Drogie Dzieci.

           W związku z zaistniałą sytuacją oraz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. , poz. 493) informuję, że w dn. 25 marca do 10 kwietnia br., (w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola) ulegają zawieszeniu wszystkie zajęcia na terenie naszego przedszkola, a nauczanie przyjmie formę zdalną. Pamiętając o zaleceniach wynikających z w/w rozporządzenia oraz rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa (…), zostaną przygotowane tygodniowe zakresy materiału dla dzieci oraz formy pracy. Te informacje przekażą Państwu nauczyciele grup za pośrednictwem strony internetowej przedszkola www.mp13zgierz, w zakładce zdalna nauka i zabawa oraz drogą ustaloną przez nauczycieli.  Pamiętając o zasadach bezpieczeństwa ustala się formę kontaktu, konsultacji nauczycieli z rodzicami w godzinach  od 8.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku.


                                                                   Z poważaniem


                                                                   Grażyna Różalska

                                                                   Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13  w Zgierzu

                                                      

 


INFORMACJA DLA RODZICÓW
ZDALNE NAUCZANIE
Zapraszamy do sprawdzania informacji na naszej stronie internetowej w zakładce zdalna nauka i zabawa
gdzie znajdziecie Państwo materiały dydaktyczne dla każdej grupy oraz ciekawe pomysły i wskazówki do zabawy z dziećmi. 


 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych.
W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.  
Uwaga! Zobowiązuję Państwa do potwierdzenia otrzymania powyższej informacji mailowo i telefonicznie u rejonowego wizytatora szkoły lub placówki do godz. 12 dnia dzisiejszego, tj. 10 marca 2020 r.

 Łódzki Kurator Oświaty
Grzegorz Wierzchowski

 

 

 

 

 

 


 

     Zapraszamy Dzieci i Rodziców do naszego przedszkola na dni otwarte, które odbędą się w dniach:

                 28.02.2020r. o godzinie 10.00-11.00 (dzieci młodsze 3-4 latki)

                 06.03.2020r. o godzinie 10.00-11.00 (dzieci starsze 5-6 latki)

  


 DRODZY RODZICE! PRZYJACIELE DZIECI!
    Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszego przedszkola poprzez przekazanie 1 % podatku.
Nasze przedszkole współpracuje z Fundacja Studencką „Młodzi-Młodym”, która wspiera rozwój szkół i klubów sportowych, pomaga niepełnosprawnym i realizuje marzenia indywidualnych osób.

  

Do tej pory dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy kwotę 3606,51 zł
Zebraną kwotę pragniemy przeznaczyć na zakup wyposażenia naszego przedszkola.

Aby przekazać 1 % podatku na nasze przedszkole należy w wypełnianym formularzu PIT

wpisać: KRS: 0000270261 CEL SZCZEGÓŁOWY: BAJKOWE PRZEDSZKOLE W ZGIERZU 6861


                                                    


 

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.
W tym roku nasze przedszkole również będzie uczestniczyło w tej pięknej inicjatywie.  

 Nowy rok przedszkolny zaczął się na dobre... cały wrzesień już za nami. Nasze wspaniałe grupy maluszków trzymają się dzielnie i radzą sobie bardzo dobrze pod okiem swoich Pań w przedszkolu. We wrześniu już wszystkie dzieci osłuchiwały się z językiem angielskim, który prowadzi Pani Klaudia Szczygielska. Nasza placówka oferuje również wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej specjalistów: pedagog, logopeda, psycholog, pielęgniarka, których zadaniem jest wspieranie dzieci i rodziców. Od października zaczynają się zajęcia z języka niemieckiego, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe w ramach PRZEDSZKOLIADY.pl, zajęcia rytmiczne z Panią Żanettą Walkus- muzyk, instruktor rytmiki i tańca i wiele innych ciekawych propozycji dla naszych dzieci.  

Zachęcamy do odwiedzania zakładki Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA gdzie znajdziecie ciekawe fotorelacje z naszych działań..


       DRODZY RODZICE! PRZYJACIELE DZIECI!
    Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszego przedszkola poprzez przekazanie 1 % podatku.
Nasze przedszkole współpracuje z Fundacja Studencką „Młodzi-Młodym”, która wspiera rozwój szkół i klubów sportowych, pomaga niepełnosprawnym i realizuje marzenia indywidualnych osób.

                                                                     

         Do tej pory dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy kwotę 1,306,29 zł
Zebraną kwotę pragniemy przeznaczyć na zakup wyposażenia naszego przedszkola.

Aby przekazać 1 % podatku na nasze przedszkole należy w wypełnianym formularzu PIT

wpisać: KRS: 0000270261 CEL SZCZEGÓŁOWY: BAJKOWE PRZEDSZKOLE W ZGIERZU 6861