Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

O nas

 

Szanowni Państwo,

Maksymalna ilość dzieci jaka może zostać przyjęta ze względów organizacyjnych i sanitarnych od dnia 18 maja 2020 roku i może ulegać zmianom, w Miejskim Przedszkolu nr 10 to:

24 miejsca

Warunkiem skorzystania z zajęć opiekuńczych organizowanych przez placówkę, jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o objęcie dziecka opieką przedszkolną i zaświadczenia od pracodawcy. Wypełnione i podpisane przez oboje rodziców dokumenty należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres przedszkola:  mp10zgierz@wikom.pl 

OŚWIADCZENIE- plik pobieralny

UWAGA RODZICE

Pracujemy zdalnie już prawie 2 miesiące, jednak w naszym odczuciu nie wszystkie przedszkolaki włączają się do zabaw i zadań przez nas realizowanych. Aby zachęcić dzieci i rodziców do podjęcia działań ogłaszamy MIESIĄC CZERWIEC - MIESIĄCEM AKTYWNOŚCI. Zamieszczajcie na skrzynkach pocztowych grupy zdjęcia, filmy z realizacji pracy zdalnej. UWAGA DLA NAJWYTRWALSZYCH I NAJPRACOWITSZYCH BĘDĄ CZEKAĆ NAGRODY.

 

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA Z DNIA 11 MAJA 2020

Szanowni Państwo,

Po analizie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r., oraz stopnia przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o zapewnieniu działań opiekuńczych i ponownym otwarciu z dniem 18 maja 2020 r. następujących placówek:

 • Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu – 40 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 3 w Zgierzu – 20 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu – 24 miejsca,
 • Miejskie Przedszkole nr 7 w Zgierzu – 12 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu – 10 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 9 w Zgierzu – 11 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu – 24 miejsca,
 • Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu – 30 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu – 20 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu – 12 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu – 10 miejsc,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Zgierzu – 12 miejsc,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu – 12 miejsc,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu – 11 miejsc,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu – 12 miejsc.

Wyżej podana liczba miejsc, stanowi maksymalną ilość dzieci jaka może zostać przyjęta ze względów organizacyjnych i sanitarnych od dnia 18 maja 2020 roku i może ulegać zmianom.  

Warunkiem skorzystania z zajęć opiekuńczych organizowanych przez placówkę, jest złożenie w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych Oświadczenia o objęcie dziecka opieką przedszkolną do dnia 14 maja 2020 r do godziny  15:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych w pierwszej kolejności z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego i podpisanego  oświadczenia (zgodnego z wzorem obowiązującym w placówce), przesłanego na adres e-mail  placówki lub w sposób uzgodniony z dyrektorem.

O kolejnych zmianach w ilości dostępnych miejsc oraz poszerzeniu ilości otwieranych placówek będziecie Państwo na bieżąco informowani z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem stron internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie miasta Zgierza.

 UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT

Obecnie prowadzona jest OCENA MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA PLACÓWEK DO WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY.

Jednocześnie dyrektorzy placówek - na polecenie Prezydenta Miasta Zgierza - PRZEPROWADZAJĄ ROZEZNANIE WŚRÓD RODZICÓW I OPIEKUNÓW, CO
DO WOLI PONOWNEGO KORZYSTANIA Z OPIEKI W PRZEDSZKOLACH.

Informacja o możliwym uruchomieniu placówek zostanie PODANA RODZICOM Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.

Od dnia 6 maja 2020 roku wszystkie miejskie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w uzgodnieniu z organem prowadzącym kontynuują nauczanie zdalne do odwołania.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r

 W związku zaistniałą sytuacją i wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od dnia 25 marca zobowiązani jesteśmy do realizacji podstawy programowej na odległość. 

Do kontaktu z rodzicami/opiekunami utworzone zostały skrzynki pocztowe dla każdej grupy. Zapraszamy rodziców do zaglądania na poczty danej grupy, w celu konsultacji z nauczycielkami, a także poznania propozycji zabaw i ćwiczeń.

Grupa  I „Słoneczka”  sloneczkamp10@o2.pl

 Grupa II „Motylki”   motylkimp10@o2.pl

 Grupa III  „Pszczółki”    pszczolkimp10@o2.pl

 Grupa IV  „Elemelki”    elemelkimp10@o2.pl

 Grupa V   „Sówki”  sowkimp10@o2.pl

 

Link do logowania: https://poczta.o2.pl/d/#/mails/?label=1

 HASŁO – identyczne jak login (bez końcówki @o2.pl)

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu mieści się w parterowym budynku otoczonym dużym ogrodem, zielenią, przy ulicy Ossowskiego 26, w dzielnicy Rudunki, z dala od zgiełku ulic, miasta.

Przedszkole istnieje od 1976 r., wciąż zmienia się, doskonali, podnosi jakość swojej pracy.

W Przedszkolu funkcjonuje 5 grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat: grupa Słoneczek, Motylków, Pszczółek i Elemelków i Sówek.

Każda grupa dysponuje jasną, przestronną salą zabaw. W każdej z nich zainstalowany jest oczyszczacz powietrza.Przy każdej sali znajduje się funkcjonalna łazienka. Z głównego holu wchodzi się do 5 odrębnych szatni (dla każdej z grup)

Przedszkole posiada również gabinet logopedyczny, w którym prowadzone są zajęcia logopedyczne.

Wszystkie wymienione sale wyposażone są w odpowiednie dla wieku i potrzeb dzieci sprzęty, meble, pomoce dydaktyczne oraz kąciki zainteresowań. Sale zaaranżowane są z dbałością o bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę.

Przedszkole posiada dobrze wyposażoną kuchnię z pomieszczeniami przyległymi, zaplecze socjalne dla pracowników, gabinety: dyrektora, księgowego , referenta.

Przedszkole otacza duży, dobrze utrzymany ogród z licznymi nasadzeniami oraz bezpiecznym sprzętem zabawowo – rekreacyjnym.

Podróże Jeża ze Zgierza to ogólnopolski projekt edukacyjny, którego autorką jest pani Monika Pawlak oligofrenopedagog, terapeuta, pedagog wieku dziecięcego, dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu. Autorka zachęca aby zapraszać Jeża do swojego przedszkola, razem radośnie spędzać czas na nauce i zabawie. Marzeniem Jeża jest poznanie przedszkolaków w całej Polsce, wspólne zwiedzanie ich pięknych miejscowości oraz przybliżenie dzieciom wiedzy na temat swojego miejsca pochodzenia. Jeż chciałby również stworzyć fotoalbum - pamiątkę ze swoich wizyt.

Nasze przedszkole jest Partnerem Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci".

 http://www.dwujezycznedzieci.pl/

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się pod adresem:
http://miasto.zgierz.pl/pl/projekt/kompleksowa-termomodernizacja-budynk%C3%B3w-na-terenie-miasta-zgierza-2017-2018