Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

Dla rodziców

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Pracę wykonaną z dzieckiem w domu należy dostarczyć do dnia 13 grudnia do pań nauczycielek w grupie II. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Do prac należy dołączyć metryczkę: Imię i nazwisko dziecka, imię rodzica z którym dziecko wykonało pracę, nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko.

 Zapraszamy serdecznie rodziców na uroczystości choinkowo  jasełkowe, które odbędą się:

Grupa I dnia 12 grudnia o godzinie 10.00

Grupa II 13 grudnia o godzinie 9.30

Grupa III 18 grudnia o godzinie 10.00

Grupa IV 19 grudnia o godzinie 10.00

Grupa V 13 grudnia o godzinie 10.00

Po konsultacjach Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, iż w dniu uroczystości danej grupy dzieci otrzymają prezenty od Mikołaja.

 

W bieżącym roku szkolnym realizując treści podstawy programowej zwracamy szczególną uwagę na preorientację zawodową. Będziemy zapoznawać dzieci z wybranymi zawodami, pobudzać ich zainteresowania i uzdolnienia. Zwracamy się z prośbą do rodziców naszych wychowanków o zapraszanie nas do Państwa miejsca pracy, a także chętnie będziemy gościć Was w naszej placówce.

 

"Cała Polska czyta dzieciom".W roku szkolnym 2019/2020, podobnie jak w latach ubiegłych, nasze Przedszkole realizuje program kampanii społecznej. Jednym z naszych zadań jest włączanie Rodziców do czytania dzieciom w Przedszkolu. Prosimy chętnych Rodziców do zgłaszania się do Pań nauczycielek w poszczególnych grupach.