Rozkład dnia           Kadra
GRUPA I - Motylki
Wychowawca - mgr Alicja Czachorowska


8 -8:45 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów   dzieci , zabawy integracyjne, praca indywidualna, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, zabawy badawcze. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np.: rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ze śpiewem.

8:45- 9  - Ćwiczenia poranne; czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania

9- 9:20 – Śniadanie

9:20-9:30 – Przygotowanie do zajęć

9:30-10:30 – Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z Programu Wychowania Przedszkolnego

10:30-11:40 – Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze), zabawy dowolne (bądź w Sali w zależności od pogody).

11:40-12 – Przebieranie się po powrocie z ogrodu, czynności samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu.

12 – 12:30 – Obiad

12:30- 13 – Odpoczynek poobiedni : słuchanie bajek, muzyki, relaksacja, zabawy dowolne, działalność plastyczna, zabawy ze śpiewem.


GRUPA II - Pszczółki
Wychowawca - mgr Krystyna Marciniak

 

8-9 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci
  praca indywidualna, zabawy kierowane przez nauczycielkę, ćwiczenia
  poranne, czynności higieniczno-sanitarne,
9-9.25 śniadanie,
2.25-12 zabawy ruchowe, spacery i wycieczki,
      gry i zabawy terenowe, słuchanie wierszy,
      bajek, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne,
      teatrzyki - działania bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę,,
      praca indywidualna, swobodna aktywność dzieci, czynnośći
      higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu,
12-12.30 obiad,
12.30-13  mycie zębów, odpoczynek - kwadrans na bajeczkę, zabawy i gry w ogrodzie,
        gry planszowe, zabawy w kącikach zainteresowań,
        układanie i budowanie z klocków, składanie układanek,
        prace porządkowe w sali, oddziaływania nauczycielki utrwalanie wiadomości,
        wzbogacające, wspierające indywidualny rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci.
   

GRUPA III - Krasnoludki

Wychowawca -  mgr Renata Zemło

 

 

8.00 – 9.00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia poranne, praca indywidualna, czynności higieniczno – sanitarne

9.00 – 9.20 śniadanie

9.20 – 12.00  działania edukacyjno – wychowawcze bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę – słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, teatrzyki, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę, zabawy ruchowe, spacery, gry i zabawy terenowe, swobodna aktywność dzieci, czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 obiad

12.30 – 14.30 słuchanie, oglądanie bajek, zabawy i gry w ogrodzie, gry planszowe, utrwalanie wiadomości, ćwiczenia manualne, ortofoniczne, artykulacyjne, zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, przygotowanie do podwieczorku

14.30 - 14.45‪ podwieczorek

14.45 – 15.00 zabawy dowolne, czynności porządkowe w sali


GRUPA IV - Biedronki
Wychowawca - mgr Monika Pilarska

 

8:00-8:45 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, nawiązywanie serdecznych stosunków

z nauczycielem, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, oglądanie książeczek, zabawy z układankami płaskimi, praca indywidualna.

8:45-9:00 – Zabawa ruchowa, czynności higieniczno-sanitarna, mycie rąk

9:00-9:30  - Śniadanie

9:30-12:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą: słuchanie bajek, wierszy, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, praca indywidualna, ćwiczenia kształtujące postawę, swobodne zabawy dzieci, spacery i gry w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30 – Obiad

12:30-13:00- Odpoczynek , słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, działalność plastyczna, zabawy ze śpiewem, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe; zabawy dowolne według zainteresowań; zajęcia w małych zespołach; omówienie wydarzeń dnia.

GRUPA V – Muchomorki
Wychowawca - mgr Katarzyna Jaworska

 

8- 8:45 – schodzenie się dzieci; zabawy dowolne według zainteresowań dzieci   służące realizacji ich pomysłów; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne- rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalając do aktywność twórczą

i ekspresję; zabawy integrujące grupę.

8:45- 9 – zabawa ruchowa; czynności higieniczno-sanitarne przygotowujące do śniadania.

9- 9:30 – śniadanie.

9:30- 10 – zajęcia dydaktyczne- realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego( słuchanie bajek, wierszy, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne). Praca indywidualna; ćwiczenia kształtujące postawę; swobodne zabawy dzieci.

10-11:30 – pobyt na świeżym powietrzu- zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym; spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych.

11:30-12 – przygotowanie do obiadu – porządkowanie sali i zabiegi higieniczno-sanitarne.

12- 12:30 – obiad.

12:30-13 – odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek; ćwiczenia relaksacyjne, >13-14:30 - zabawy tematyczne; praca z dzieckiem zdolnym lub potrzebami edukacyjnymi; zabawy dowolne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

>14:30-14:45 – podwieczorek.

14:45-16 – zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe; zabawy dowolne według zainteresowań; zajęcia w małych zespołach; omówienie wydarzeń dnia; zabawy w ogrodzie; rozchodzenie się dzieci. 


GRUPA VI - Żabki
Wychowawca -mgr Iwona Szczygieł

 

8-8:45 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, nawiązywanie serdecznych stosunków  z nauczycielem, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, oglądanie książeczek, układanie układanek płaskich.

8:45 – 9:00 – Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, mycie rąk

9:00 – 9:30 – Śniadanie

9:30 – 12:00 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, słuchanie bajek, wierszy, opowiadań, śpiewanie piosenek, , zajęcia plastyczne, praca indywidualna, ćwiczenia kształtujące postawę, swobodne zabawy dzieci, spacery, gry i zabawy   w  ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30 – Obiad.

12:30 – 13:00 – Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Słuchanie bajek, utrwalanie poznanych wiadomości, ćwiczenia manualne, ortofoniczne, artykulacyjne, zabawy w ogrodzie, układanie puzzli, zabawy ruchowe. Podwieczorek. Zabawy  w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.


 


 

GRUPA VII - Słoneczka
Wychowawca - Ewa Andrzejczak

 

 

 

 

 

8:00-9:00-Scodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokowa i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, praca indywidualna.  Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno-sanitarne. Przygotowanie do śniadania.

 

 

9:00-9:20 – Śniadanie

 

 

9:20-9:30 – czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do zajęć.

 

 

9:30-10:15 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

 

10:15-11:30 – przygotowanie się do wyjścia. Spacery, wycieczki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (gry i zabawy ruchowe), obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

 

 

11:30-12:00- przebieranie się po powrocie z ogrodu, czynności samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu.

 

 

12:00-12:20 – Obiad

 

 

12:20-12:40 – Poobiedni odpoczynek, słuchanie i oglądanie bajek.

 

 

12:40-13:00 – Zabawy dowolne.