Rozkład dnia           Kadra

PREMIERA "JASIA I MAŁGOSI" >>> pobierz plik


W piątek w naszym Przedszkolu odbyła się premiera niesamowitej bajki

"Jaś i Małgosia"  w wykonaniu dzieci, rodziców i nauczycieli.

Aktorzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Nad wszystkim czuwała reżyserka,

a zarazem pomysłodawczyni projektu

- pani Ania Grzebielucha.


 PRZEDSZKOLAKI W PIZZERII>>> pobierz plik


 


WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ


 

3 czerwca dzieci z grupy 3 latków „Muchomorki” miały przyjemność zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków. W tym celu została zorganizowana przez panią Renatę Zemło i przy życzliwej pomocy rodziców wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Dzięki życzliwości panów strażaków przedszkolaki mogły oglądać samochody strażackie, sprzęt pożarniczy oraz motorówkę, która wykorzystywana jest w akcjach ratowniczych w akwenach wodnych. Wysłuchały również opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia stroju strażaka, wejście do wozu oraz próba „gaszenia” fikcyjnego pożaru.   R.Z. >>> pobierz plik


 XIX OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW >>> pobierz plik


DZIEŃ MATKI I OJCA >>> pobierz plik


CYKLICZNE KONCERTY MUZYCZNE >>> pobierz plik


KRASNOLUDKI W BIBLIOTECE>>> pobierz plik


MYSZ I KOT >>> pobierz plik


 KROŚNIEWICKIE MAKI >>> pobierz plik


Z okazji 70 rocznicy bitwy pod Monte Cassino przedszkolaki uczestniczyły w święcie patriotycznym "Krośniewickie maki". Dzieci w ciszy i z powagą złożyły wiązankę pod popiersiem

gen. Władysława Andersa.

BIEDRONKI W MUZEUM

KONKURS!!!


Zachęcamy rodziców do oddania głosów na pracę konkursową Bartka z grupy "Krasnoludki" pod adresem:   http://konkurs.przyjacielenatury.pl/galeria,oddaj-glos,290.html


WIELKANOCNA ZAGRODA

  CYKLICZNE KONCERTY MUZYCZNE >>> pobierz plik
WIOSENNE WARSZTATY W MUZEUM
 DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU


 

Już po raz drugi zorganizowaliśmy dzień otwarty dla przyszłych przedszkolaków. W tym roku spotkanie odbyło się w sobotę 5 kwietnia. Od rana przygotowywane były sale, słodycze, baloniki, owoce, warzywa, sprzęt sportowy i materiały plastyczne. Kandydaci na przedszkolaków mogli obejrzeć całe przedszkole i zapoznać się z paniami.  Dzieci z chęcią wykonywały szaszłyki, kanapki, lepiły z masy solnej, plasteliny, malowały farbami. Dużym zainteresowaniem cieszył się gabinet specjalistów, gdzie dzieci mogły pobujać się na huśtawce, czy zagrać w grę na laptopie. Do woli bawiły się klockami, samochodami i lalkami, chętnie układały puzzle i układanki. Nie zabrakło także gimnastyki z wykorzystaniem sprzętu.

 

zdjęcia>>> pobierz plik


 WIOSENNY KĄCIK PSZCZÓŁEK

 
 BIEDRONKI W BIBLIOTECE

 NIEZWYKŁE SPOTKANIE


Dziś w  przedszkolu odwiedził nas niezwykły gość Pan Moshood Abayomi Jamal Thanni Lagos z Nigerii. Dzieci miały możliwość zetknięcia się z żywym językiem angielskim. Dzięki tłumaczce rozumiały co nasz gość opowiadał o swoim ojczystym kraju, o zwyczajach, kulturze, grach i zabawach dzieci w jego ojczyźnie. Bardzo chętnie i spontanicznie Pan Jamal bawił się z dziećmi w polskie zabawy naśladując wszystkie czynności.


zdjęcia>>> pobierz plik

 
WITAMY

W ROKU SZKOLNYM

2013/2014!!!

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach, jest placówką
ogólnodostępną, prowadzoną przez Radę Miejską             
Krośniewice. Położone jest w malowniczym, bezpiecznym
miejscu - daleko od zgiełku miasta. W placówce tego roku
funkcjonuje sześć grup, w tym jeden oddział integracyjny.


Miejskie Przedszkole w Krośniewicach zapewnia dzieciom
opiekę od godziny 7.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku. Od godziny 7.00 do 8.00
i od godziny 13.00 do 16.00 dzieci przebywają
w grupie łączonej.

 

Adres do korespondencji:


Miejskie Przedszkole

ul. Łęczycka 19 A

99-340 Krośniewice


 

KONCEPCJA PRACY
Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach


1. Misja przedszkola
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego  indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne
warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie,  buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania  dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą  działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu
gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to:
„Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące”.
  C. Freinet2. Wizja Przedszkola (uwzględnia wymagania  określone w załączniku do Rozporządzenia
o nadzorze pedagogicznym z dnia 7.10.2009r. ze zmianami)

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE
I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach zatrudnia  kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje
pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne:  specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej,
logopedę, specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki. W celu tworzenia nowych
perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji i ewaluacji.
Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali
organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje
nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania
i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne,
pozwalają na realizację przyjętych programów. Meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne
zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu
oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych
warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki
w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację
podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:
Zaspokajamy potrzeby dziecka.
Organizujemy jego aktywność.
Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

 

W codziennej pracy z dziećmi kierujemy się słowami Barbary Cage:

 

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron” .


Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach:
przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.
Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na
wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.
Katalog wartości obejmuje:
dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, tolerancję, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania
i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.
Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.
Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom
atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1. Metody czynne:
metoda samodzielnych doświadczeń,
metoda kierowania własną działalnością dziecka,
metoda zadań stawianych dziecku,
metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
obserwacja i pokaz,
osobisty przykład nauczyciela,
udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne,
ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
rozmowy,
opowiadania,
zagadki,
objaśnienia i instrukcje,
sposoby społecznego porozumiewania się,
metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki
metodyczne:
metodę integracji sensorycznej,
metodę projektu,
twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E.
Zielińskiej,
metody aktywizujące,
aktywne słuchanie muzyki relaksacyjnej,
techniki twórczego myślenia.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego
współdziałania są m.in. uroczystości: Jasełka Bożonarodzeniowe, Bal
Karnawałowy, Wielkanocne Spotkania, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki
i Ojca, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków,
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego; zajęcia warsztatowe, akcje
charytatywne, drobne naprawy i remonty, pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne
aktywności poprzez udział w zajęciach otwartych. Ponadto współdecydują
w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają
wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację
ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty
między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców
w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji.
Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie,
życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych
działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także
w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby
i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych Góra
Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Do stałych tradycji należą
działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak
akcja „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” czy selektywna zbiórka odpadów.

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
1.
„Nasze Przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój
aktywności dzieci.
M. Kwaśniewska W. Żaba-Żabińska
1/PR/2013 Zarządzenie dyrektora nr  28 z dnia 29  sierpnia 2013r.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma   kalendarz imprez i wydarzeń:
akcja „Sprzątanie świata”,

Dzień Przedszkolaka,
andrzejki,
mikołajki,

Jasełka Bożonarodzeniowe,
bal karnawałowy,
Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Ziemi,
Spotkania Wielkanocne,
Piknik Rodzinny,
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków,
Dzień Matki i Ojca,
Dzień Dziecka,
Uroczyste zakończenie roku szkolnego,

Dzień otwartych drzwi.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową,
stały kącik dla rodziców, występy dzieci na uroczystościach gminnych, udział
przedszkolaków w konkursach ogólnopolskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent Przedszkola:
jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
potrafi współdziałać w zespole,
jest zainteresowany nauką i literaturą,
jest samodzielny,
jest aktywny w podejmowaniu działań,
lubi działania twórcze,
jest wrażliwy estetycznie,
akceptuje zdrowy styl życia,
ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
i społecznego,
czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2013/2014–2017/2018:

1. Dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń  i poznawania siebie w zabawach zespołowych, grupowych i indywidualnych w atmosferze  radości i wzajemnej akceptacji.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom wszechstronny rozwój aktywności ruchowej.
    Umożliwienie im uczestnictwa we wszelkiego rodzaju zajęciach ruchowych w ogrodzie, w parku,
    na boisku, w sali gimnastycznej itp. - Edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna sukcesem dzieci  w szkole.

3. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez

upowszechnienie jego specyfiki i promowanie osiągnięć dzieci , we współpracy z wybranymi

instytucjami i organizacjami środowiskowymi. Podniesienie świadomości ważności i znaczenia edukacji przedszkolnej poprzez publikacje materiałów z wydarzeń w naszym przedszkolu w prasie lokalnej, specjalistycznej na stronie internetowej przedszkola.

4. Dobre przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarzanie warunków do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyśpieszonym rozwoju , jak i dzieciom   z trudnościami.

5.Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzenie jej kompetencji zawodowych, ulepszenie pracy zespołowej.

 

Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.

    1. Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
    2. Koncepcje pracy przedszkola zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
    3. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.