Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

 

mgr Barbara Matusiak (język polski)

  • polonistka, edukatorka Holokaustu, multiplikatorka międzynarodowego programu wymian „Bliżej siebie”;
  • nauczycielka dyplomowana, alumna amerykańskiego programu Voluntary Visitors, absolwentka seminariów w Yad Vashem w Jerozolimie i Memorial de la Shoah w Paryżu;
  • egzaminatorka i przewodnicząca zespołu egzaminatorów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
  • laureatka nagród: Ministra Edukacji Narodowej I stopnia za wybitne osiągnięcia  dydaktyczne i wychowawcze, Prezydenta Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze [dwukrotnie], Fundacji Pomocy Szkole, "Polonistyki" za cykl scenariuszy o Mickiewiczu, Fundacji im. Szaloma Asza za esej o pisarzu, nagród Dyrektora szkoły. W Łódzkim Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego Nauczycieli uzyskała tytuły: „Nauczyciel-Mistrz”, „Nauczyciel Nowator”;
  • autorka kilkunastu publikacji metodycznych (np. „Drama na lekcjach języka polskiego”,   scenariusze lekcji polonistycznych do gimnazjum i liceum oraz do WOK-u, „Polonista  i historyk w nowej szkole”, poradniki metodyczne, artykuły w czasopismach   polonistycznych);
  • prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli;
  • chętnie realizuje lekcje niestereotypowe  (interdyscyplinarne, oparte na metodach aktywizujących);
  • jej "anegdotki" i przedstawienia teatralne przez nią reżyserowane  tworzą legendę szkoły.

Barbara Matusiak jest najpogodniejszą łódzką nauczycielką. W 1985 roku została polonistką w XV LO. Na jej lekcjach uczniowie tańczą IX symfonię Beethovena, a kiedy analizują prozę Schulza, przebierają się za świecznik lub kotarę. Pisząc wypracowania na temat „Jestem lusterkiem”, musieli poczuć się lustrem i napisać, co widzą. O swoich metodach pani Matusiak mówi na wykładach dla nauczycieli w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Nauczyciele na jej zajęciach m.in. kwiczą i wyją. Polonistka wyuczyła już 4 olimpijczyków. Nauczycielce czasem nie chce się siedzieć w szkole, dlatego zajęcia kółka polonistycznego prowadzi w swoim domu. Wtedy w małym dwupokojowym mieszkaniu prócz niej i 16 uczniów są jeszcze mąż, syn, pies i kot. Barbara Matusiak śpi 5 godzin na dobę. Została wybrana osobowością roku 1999/2000.

GAZETA WYBORCZA

link do bip link do librus link do moodle
link do map google