Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

 

 

mgr Małgorzata Zakrzewska (język polski)

  • nauczycielka dyplomowana;
  • ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Socjologiczno- Ekonomicznym przy UŁ;
  • laureatka nagród: Ministra Edukacji Narodowej II stopnia, Prezydenta Miasta Łodzi, Kuratora, Dyrektora Szkoły  za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
  • bierze udział w projektach Unii Łódzkich Federalistów;
  • organizatorka wymiany młodzieży w  ramach współpracy z Ukrainą;
  • współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim – w ramach szkoły ćwiczeń dla studentów filologii polskiej oraz z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej;
  • autorka publikacji w pismach metodycznych z zakresu wykorzystania różnych form edukacji;
  • na zajęciach stosuje aktywne metody nauczania i nauczanie interdyscyplinarne;
  • prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym.

 

Patrząc z perspektywy pracy nauczycielki, wciąż na nowo odkrywam znaczenie myśli współczesnej pisarki Doroty Terakowskiej, że "Pytania są niezmienne, odpowiedzi często się zmieniają."

link do bip link do librus link do moodle
link do map google