Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

"Legionowy Październik"

 

XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi miało zaszczyt uczestniczyć w 102. Rocznicy Łódzkiego Października Legionowego. Pod opieką Pani Joanny Stefańczyk uczniowie XV Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w upamiętniającej uroczystości.

Skład delegacji: chorąży - Wiktor Chudzik 2d; Michał Wiśniewski 2b zastępczynie- Natalia Falkowska 2b; Aleksandra Feterlich 2b

 

***

1914-2016 102. ROCZNICA ŁÓDZKIEGO PAŹDZIERNIKA LEGIONOWEGO

*Rozpoczęcie formowania w Łodzi nowych, ochotniczych oddziałów Legionowych oraz wstąpienia Harcerzy Łódzkich - Członków Związku Strzeleckiego do Legionów (12 X 1914)
*Przybycie do Łodzi pierwszych oddziałów Legionów Polskich oraz Organów Polskiej Władzy Administracyjnej Okręgu Łódzkiego i Powiatu łódzkiego (18 X 1914)

*Wymarsz Łódzkich Ochotników z Łodzi na wojenny szlak Żołnierskich Legionów (15, 27-28 X 1914)

***

Program obchodów uroczystości „Łódzkiego Października Legionowego’’

Wtorek, 18 października 2016

Apel przed dawnymi koszarami Legionów- obecną siedzibą Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, ul.6 Sierpnia 84/86

Przemarsz ul.6 Sierpnia przed gmach Oddziałów Okręgowego NBP
Apel prze ówczesną siedzibą organu pierwszej w dziejach Łodzi polskiej władzy administracyjnej szczebla ponad powiatowego- Komisariatu Polskiej Organizacji Narodowej, obecnie Oddziałem Okręgowym NBP, al. Kościuszki 14

Przemarsz ul. 6 Sierpnia, ul. Piotrkowską, ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza przed budynek III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

Apel przed ówczesną siedzibą legionowej Komendy Wojsk Polskich, obecnie III LO im. T. Kosciuszki, ul. Sienkiewicza 46

Przemarsz ul. Sienkiewicza, ul. Traugutta na Skwer im. Związku Strzeleckiego-„Strzelca’’

Apel przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego na Skwerze im. Związku Strzeleckiego-„Strzelca” Wymarsz pocztów sztandarowych ze Skweru im. Związku Strzeleckiego-„Strzelca”

 link do bip link do librus link do moodle
link do map google