Certyfikat dla Publicznego Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi

 

Publiczne Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi otrzymuje tytuł Szkoły Przyjaznej Łodzi. Przyznany za czynny udział w Programie edukacyjnym Nasza Łódź, realizowanym w ramach projektu pilotażowego Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez miasto Łódź na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Cieszymy się bardzo z przyznanego wyróżnienia.