XXX Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego

W finale każdego roku szkolnego, ŁCDNiKP organizuje pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI i prezentuje wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych.  Certyfikowane tytuły honorowe są przyznawane przez Kapitułę, której przewodnicząca jest konsult honorowy Wielkiej Brytanii. W tym roku tytuł "Lidera w Edukacji" przyznano 9 nauczycielom i wydano trzy certyfikaty grupowe za pełnienie różnych ról przywódczych i liderowanie ważnym procesom edukacyjnym. Zdobyło je między innymi nasze gimnazjum za klasę o profilu ratowniczo-medycznym oraz uczenie robotyki.
Bardzo się cieszymy z przyznanego wyróżnienia. 


źródło "Dobre Praktyki" wydawnictwo ŁCDNiKP