Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Zajęcia unijne

Dzięki dofinansowaniu w ramach nowego projektu unijnego „Lepszy start w zawodowe jutro”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w szkole powstały nowe pracownie językowe. Oto jedna z nich, w której uczniowie mają okazję poznawać język angielski z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i technologii. Zajęcia prowadzi mgr Anna Hajduk.