Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Ślubowanie klas pierwszych

Z okazji Święta Edukacji Narodowej 15 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Pani dyrektor Elżbieta Kołodziej nagrodziła nauczycieli i pracowników obsługi szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczną, wychowawczą i administracyjną.