Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Narodowe czytanie

07 września 2018 roku odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”. W akcji uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele czytając wybrane fragmenty utworu. Licznie zgromadzona w świetlicy szkolnej młodzież z nauczycielami wysłuchała fragmenty powieści w wykonaniu uczniów: Natalii Bartczak, Aleksandry Piechut, Dawida Jagielskiego oraz nauczycieli: Iwony Kucharczyk, Anny Łobody, Joanny Cybulskiej, Elżbiety Legęnckiej, Łukasza Włodarczyka. Fragmenty wybrane zostały wg następujących kryteriów: rodowód Cezarego Baryki, powrót do ojczyzny i wojna polsko – bolszewicka. Ich tematyka przybliżyła nas do rocznicy odzyskania niepodległości Polski.