Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Bezpieczeństwo podczas wakcji

BEZPIECZNE WAKACJE


Wakacje to dla dzieci i młodzieży okres wypoczynku, poznawania ludzi
i zdobywania nowych doświadczeń. Ważne, aby ten czas uczniowie wspominali
z radością po powrocie do szkoły. Dzieci i młodzież spędzająca wakacje w
swoich domach, jak również poza miejscem zamieszkania jest narażona na
szereg zagrożeń oraz niebezpieczeństw w czasie odpoczynku.
Swoboda zachowań młodych osób, większy luz, przebywanie w
miejscach wypoczynku bez nadzoru rodziców, a także niewłaściwa opieka i
nadzór ze strony opiekunów stanowią jedną z kilku przyczyn nieszczęśliwych
zdarzeń np. wypadków komunikacyjnych, utonięć, przestępstw i wykroczeń
popełnionych przez samych nieletnich jak i na ich szkodę.
Aby bezpiecznie spędzić wakacje, a zaraze m nie dopuścić do
niebezpiecznych zachowań ze strony innych osób należy przestrzegać
pewnych zasad m.in.;
1) Wyjeżdżając na wakacje, poinformuj najbliższych gdzie spędzać będziesz
wakacje i z kim, zostaw numer telefonu.
2) Nie pokazuj zbytnio posiadanych pienię dzy czy drogich rzeczy, gdyż nie
możesz być pewny(a) czy nie jesteś obserwowany(a).
3) Podróżując pociągiem zajmuj miejsca blisko służb ochrony kolei. Nie
siadaj samotnie w przedziale.
4) Nigdy nie podróżuj autostopem sam, zawsze w gronie przyjaciół. Nie
korzystaj z oferty podwiezienia przez obcych.
5) Nigdy nie pozostawiaj swoich bagaży, toreb, dokumentów, portfela bez
opieki przebywając na plaży czy imprezach podczas wakacji, gdyż
możesz być okradziony(a).
6) Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów, gdyż może zostać dosypany
czy dolany niebezpieczny środek. Takie substancje mogą spowodować
utratę samokontroli.
7) Nigdy nie przyjmuj napojów od osób nieznanych.
8) Wakacje to czas relaksu i zabaw, dlatego w czasie trwania wakacji jest
wzmożona działalność dealerów narkotykow ych oraz używania
dopalaczy. ZAŻYWANIE NARKOYKÓW I DOPALACZY PRZEZ
OSOBY MAŁOLETNIE JEST ZABRONIONE I BARDZO
NIEBEZPIECZNE.
9) Podczas spędzania wakacji na wsi nie wsiadaj i nie baw się w pobliżu
maszyn rolniczych - to bardzo niebezpieczne.
Wakacje to czas odpoczywanie i spędzania przez młodzież wolnego czasu
nad wodą. Aby bezpiecznie spędzić ten okres pobytu nad wodą należy kierować
się wyobraźnią i rozsądkiem.
Zasady bezpiecznej kąpieli;
1) Pływaj tylko w miejscach strzeżonych. ZABRONIONE jest pływanie w
miejscach gdzie kąpiel jest zakazana.
2) Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
3) Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni, w czasie burzy czy
wiatru.
4) Nie skacz do wody bezpośrednio po opalaniu się jeśl i jesteś rozgrzany przez
słońce.
5) Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdzie może to się skończyć
kalectwem. Zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”.
6) Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody np. spychanie
z materacy, pomostów.
7) Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
8) Nie wypływaj daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku.
9) Pamiętaj o założeniu kapoka podczas pływania żaglówką, kajakiem, łódką
czy innym sprzętem wodnym.
10) Nigdy nie pływaj po spożyciu alk oholu.
Podczas wakacji dochodzi do wielu wypadków w których uczestniczą dzieci.
Często przyczyną takiego stanu rzeczy jest złe oznaczenie i widoczność dzieci
jadących na rowerze jak i pieszych szczególnie po zmroku. Dlatego ważną
kwestią jest aby dzieci idące poboczem były wyposażone w emblematy
odblaskowe np. opaski, co spowoduje większą widoczność.
Dzieci jeżdżące na rowerach powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
wyposażenie roweru w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa.
Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze:
1) Używaj sprawnego i prawidłowo wyposażonego roweru. Pamiętaj, że rower
musi być wyposażony w przynajmniej jeden sprawny hamulec, lampę ze
światłem białym skierowanym do przodu, dzwonek, lampę ze światłem
czerwonym i czerwone światełko odbl askowe skierowane do tyłu, światełka
odblaskowe umocowane na kołach.
2) W czasie jazdy używaj kasku.
3) Dokładnie rozejrzy się zanim ruszysz.
4) W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
5) Przestrzegaj przepisów drogowych.
6) Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
7) Sygnalizuj wcześniej wszystkie skręty.
Życzymy bezpiecznych wakacji.