Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Ślubowanie klas pierwszych i nagroda starosty dla Pani Dyrektor

W dniu 14 października odbyło się w naszej szkole - z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego - ślubowanie klas pierwszych.

Obecny Pan Starosta Bogdan Jarota przekazał najlepsze życzenia Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły w Dniu Edukacji. Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego 2019/2020 uzyskali najwyższe średnie otrzymali dyplomy i Nagrodę Starosty Zgierskiego.

Nagrodę Starosty otrzymała Pani Dyrektor Elżbieta Kołodziej.

Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły panu wicedyrektorowi, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Uczniowie klas pierwszych przedstawili prezentację o sobie, Gabriel Maciejewski złożył życzenia z okazji Święta Edukacji, a pozostali uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom piękne róże.

Po uroczystości nauczyciele i pracownicy zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.