Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Informacja o pozyskaniu wsparcia w projekcie Zdalna szkoła

Zdalna szkoła – zdalny Powiat. 100 000 złotych na wsparcie uczniów szkół w powiecie zgierskim

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś  Priorytetowa I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działanie 1.1: „Wyeliminowanie  terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 

 

Projekt jest odpowiedzią na  sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z powodu zakażeń koronawirusem. Laptopy dobrej jakości umożliwiają - pośrednio nauczycielom, ale bezpośrednio i przede wszystkim  uczniom, którzy dotychczas nie mogli pozwolić sobie na własny sprzęt - kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, już od 9 kwietnia br., w trzynastu szkołach ponadpodstawowych w powiecie zgierskim instalowano sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów w ramach programu nauczania. W Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie korzysta z niego dwóch uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie:  #zdalnaszkoła


  Wydział Rozwoju
  Starostwo Powiatowe w Zgierzu