Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Sukces uczniów „ Cebertowicza”. Stypendium zawodowe.

   Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Program stypendialny dla zdolnych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2019/2020 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

   Celem programu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnym uczniom, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych.


   Wyłoniliśmy wspaniałych młodych ludzi, mających talent, pasję i chęć do pracy. Są to uczniowie klasy II Technikum Logistycznego, którzy osiągnęli z przedmiotów zawodowych średnią powyżej 5,0. Każdy uczeń otrzymał stypendium w kwocie 6000 zł. Dzięki swoim pasjom i zainteresowaniom oraz rzetelnemu podejściu do nauki, młodzież dostała szansę na dalszy rozwój zawodowy. Uczniowie zakupili sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i inne pomoce potrzebne do pogłębiania swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Opłacili także kursy językowe.

   Wyróżnienie to stało się motywacją do dalszej wytężonej pracy. Otrzymane stypendium to nie tylko pieniądze i możliwość wymarzonych zakupów, ale także potwierdzenie słuszności dokonywanych wyborów, docenienie zaangażowania i sumienności uczniów. To satysfakcja i uświadomienie sobie, że wystarczy chcieć i solidnie pracować, by małymi krokami zmierzać do osiągnięcia postawionego w życiu celu.