Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Rekrutacja próby sprawnościowe

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym odbędzie się 1 lipca 2020 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie ul. M. Kopernika 24/26

 Rekrutacja