Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Zdalne nauczanie

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostaje przedłużony do dnia 7 czerwca 2020 r.