Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Erasmus +

Rekrutacja uczestników projektu zakończyła się z sukcesem, gratulujemy wszystkim uczniom, którzy dzięki swojej systematycznej pracy zakwalifikowali się do projektu.

Projekt zostanie zorganizowany w partnerstwie Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza będącym wnioskodawcą projektu oraz greckiej instytucji przyjmującej GeorgikesEkmetaleuseis & Training Services specjalizującej się organizacjom praktyk i staży zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programów mobilnościowych ERASMUS+

Projekt finansowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

źródło:facebook.cebertowicz