Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Kadra

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

 

1

 

mgr Elżbieta Kołodziej

 

dyrektor,nauczyciel biologii

2

mgr Sławomir Stopczyński z-ca dyrektora, nauczyciel wychowania fizycznego,
przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
     

3

mgr Przemysław Borkowski wychowanie fizyczne

4

mgr Małgorzata Bronka przedmioty zawodowe branża logistyczna

5

mgr Edyta Brzozowska – Krupińska historia, geografia

6

mgr Joanna Cybulska fizyka, przedmioty zawodowe branża informatyczna

7

mgr Marcin Dałek przedmioty zawodowe branża informatyczna

8

mgr Wioletta  Dutkiewicz – Mucha historia, pedagog

9

mgr Jerzy Gawarzyński ✝ przedmioty zawodowe branża mechaniczna

10

mgr Anna Hajduk język angielski

11

mgr Andrzej Kozakiewicz przedmioty zawodowe branża mechaniczna

12

mgr Justyna Krogulewska przedmioty zawodowe branża logistyczna

12

mgr Iwona Kucharczyk język rosyjski

13

mgr Elżbieta Legęncka religia, przedmioty zawodowe branża logistyczna

14

mgr Michał Lepczyk wychowanie fizyczne

15

mgr Anna Łoboda matematyka

16

mgr Ewa Materek język polski, bibliotekarz

17

mgr Edyta Matyjasik chemia, przedmioty zawodowe branża informatyczna

18

mgr Jadwiga Pawlicka biologia

19

mgr Błażej Wieteska przedmioty zawodowe branża informatyczna

20

mgr Marek Kubiak przedmioty zawodowe branża informatyczna

21 

mgr Ewa Piszczyńska chemia

22

mgr Jacek Ubysz język polski, język angielski

23

mgr Renata Wiśniewska-Wika język polski, wiedza o kulturze

24

mgr Łukasz Włodarczyk język niemiecki

25

mgr Izabela Wykrętowicz matematyka