Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Kadra

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

 

1

 

mgr Elżbieta Kołodziej

 

dyrektor,nauczyciel biologii

2

mgr Sławomir Stopczyński z-ca dyrektora, nauczyciel wychowania fizycznego,
przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
     

3

mgr Przemysław Borkowski wychowanie fizyczne

4

mgr Małgorzata Bronka przedmioty zawodowe branża logistyczna

5

mgr Edyta Brzozowska – Krupińska historia, geografia

6

mgr Joanna Cybulska fizyka, przedmioty zawodowe branża informatyczna

7

mgr Marcin Dałek przedmioty zawodowe branża informatyczna

8

mgr Wioletta  Dutkiewicz – Mucha historia, pedagog

9

mgr Jerzy Gawarzyński przedmioty zawodowe branża mechaniczna

10

mgr Anna Hajduk język angielski

11

mgr Andrzej Kozakiewicz przedmioty zawodowe branża mechaniczna

12

mgr Iwona Kucharczyk język rosyjski

13

mgr Elżbieta Legęncka religia, przedmioty zawodowe branża logistyczna

14

mgr Anna Łoboda matematyka

15

mgr Ewa Materek język polski, bibliotekarz

16

mgr Edyta Matyjasik chemia, przedmioty zawodowe branża informatyczna

17

mgr Jadwiga Pawlicka biologia

18

mgr Błażej Wieteska przedmioty zawodowe branża informatyczna

19

mgr Marek Kubiak przedmioty zawodowe branża informatyczna

20

mgr Jacek Ubysz język polski, język angielski

21

mgr Renata Wiśniewska-Wika język polski, wiedza o kulturze

22

mgr Łukasz Włodarczyk język niemiecki
23 mgr Monika Pawlak-Kalinowska przedmioty zawodowe branża logistyczna 
24 mgr Lucyna Kujawiak przedmioty zawodowe branża informatyczna