Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Konsultacje i wywiadówki

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI  w roku szkolnym 2018/2019

18 IX 2018 r. godz. 17:15 – spotkanie rodziców klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną
godz. 17:30 – spotkanie rodziców wszystkich klas w świetlicy szkolnej godz. 18:00 – zebranie rodziców z wychowawcami klas
23 X 2018 r. godz. 17:00 – konsultacje
27 XI 2018 r. godz. 17:00 – zebranie śródsemestralne
29 I 2019 r.    godz. 17:00 –zebranie semestralne – podsumowanie   I półrocza
26 III 2019 r. godz. 17:00– zebranie śródsemestralne (zagrożenia   końcoworoczne klas maturalnych)
23 IV 2019 r. godz. 17:00 – konsultacje
21 V 2019 r. godz. 17:00– zebranie rodziców uczniów    z wychowawcami klas – zagrożenia końcoworoczne 

 

UWAGA: Wychowawcy klas zobowiązani są do informowania uczniów o terminie zebrania odpowiednio wcześniej.Spotkania odbywają się w godzinach 17°° – 18³°.