Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Konsultacje i wywiadówki

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI  w roku szkolnym 2019/2020

 

17 IX 2019 r. godz. 17.00 – spotkanie rodziców  z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną

17.30 spotkanie rodziców z wychowawcami klas

Konsultacje z rodzicami odbywać się będą w każdy ostatni wtorek miesiąca 

UWAGA: Wychowawcy klas zobowiązani są do informowania uczniów o terminie zebrania odpowiednio wcześniej. Spotkania odbywają się w godzinach 17°° – 18³°.