Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Technikum Mechaniczne

TECHNIK MECHANIK jest zawodem szeroko profilowym.

Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w wielkich i małych zakładach produkcyjnych jak również małych zakładach rzemieślniczych wszystkich gałęzi przemysłu jako konserwator maszyn i urządzeń, mistrz utrzymywania ruchu, mistrz remontowy, kontroler techniczny, brygadzista (asystent) wydziałów montażowego lub naprawczego, asystent głównego mechanika, młodszy technolog.

  • program nauczania liceum ogólnokształcącego oraz przedmioty zawodowe: podstawy technologii maszyn, rysunek techniczny, mechanika techniczna, podstawy konstrukcji      maszyn, podstawy eksploatacji maszyn, obrabiarki, skrawanie, maszynoznawstwo, elektrotechnika, technologia budowy maszyn,
  • miesięczne praktyki w zakładach pracy;
  • daje tytuł zawodowy technik mechanik, możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych i wyższych uczelniach;
  • kończy się maturą

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, technika, informatyka.

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki: MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń