Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Technikum Informatyczne

TECHNIK INFORMATYK może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.
Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja.  Informatyk może pracować w dziedzinach związanych z: programowaniem, projektowaniem, zakładaniem i administrowaniem bazami danych, systemami przetwarzania informacji, konfigurowania sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, administrowaniem sieciami komputerowymi, projektowaniem grafiki i multimediów. Mogą kontynuować naukę studiując na uczelniach wyższych.
  • przedmioty: obsługa i wykorzystanie sprzętu komputerowego, oprogramowanie biurowe, sieci komputerowe, projektowanie  i tworzenie baz danych, programowanie,      multimedia i grafika.
  • możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach lub podjecie pracy w atrakcyjnym zawodzie.
  • kończy się maturą

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika.

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki: EE.8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, EE.9 Programowanie,tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych