Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Technik Reklamy

 

Technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

  • program nauczania liceum ogólnokształcącego oraz przedmioty zawodowe:
  • zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe w zakładach pracy;
  • daje tytuł zawodowy technik organizacji reklamy i możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych i wyższych uczelniach;
  • kończy się maturą i egzaminem zawodowym

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, geografia , informatyka.

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

  • AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  • AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej