Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Szkoła branżowa I stopnia MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Szkoła branżowa I stopnia – MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Mechanik – monter maszyn i urządzeń wykonuje montaż, demontaż, naprawę i obsługę maszyn i urządzeń przemysłowych. Identyfikuje i diagnozuje uszkodzenia wynikłe w trakcie eksploatacji. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia wymienia uszkodzone elementy i zespoły. Przy uszkodzeniach, które wymagają naprawy warsztatowej, demontuje podzespół, następnie montuje i reguluje. Obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe poprzez regulacje i konserwacje.

Kierunek daje możliwości zatrudnienia:
we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn a także w warsztatach naprawczych. Jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

  • MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń