Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Rekrutacja

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do szkół publicznych ponadgimnazjalnych obowiązują terminy umieszczone w Zarządzeniu Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i  absolwentów dotychczasowych gimnazjów  do klas I publicznych ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020 w województwie łódzkim.

 

Zarządzenie Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

Rejestracja

 

Mamy jeszcze wolne miejsca!

Chętnych zapraszamy do sekretariatu szkoły