Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Rekrutacja

Absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Cebertowicz 

film o szkole

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym, którzy nie przystąpili do  nich w pierwszym terminie,

odbędzie się 21 lipca 2020 roku o godzinie 10.00

w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie ul. M. Kopernika 24/26

zaproszenie

 Nabór szkoły ponadpodstawowe

 

 

 ZARZĄDZENIE ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r.

 Zmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

 Komunikat MEN 19.05.2020 r.

do pobrania:

Oświadczenie samotne wychowywanie

Oświadczenie wielodzietność