Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

Projekty UE

PROJEKT EFS „Lepszy start w zawodowe jutro”

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0046/17, pn. „Lepszy start w zawodowe jutro”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

W ramach projektu „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowane będą zajęcia z logistyki, mechatroniki, różnych dziedzin informatyki, oraz doradztwa zawodowego. Celem projektu jest: zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów naszej szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację staży i dodatkowych zajęć w zakresie logistyki, kursu operatorów pojazdów jezdnych/ podestów ruchomych, mechatroniki, kursu obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej, zastosowania urządzeń peryferyjnych, tworzenia serwisów internetowych, kursu Photoshop. Uczestnicy projektu zdobędą dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty oraz odbędą płatne staże w specjalistycznych firmach.

Uwaga!

Kontynuacja  zajęć projektowych  od 1 czerwca!