Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

1 Lp

 
 
  PLASTYKA 

 Konteksty sztuki starożytnej. Karta pracy 2.1 Karta pracy 2.2 Karta pracy 2.3 Karta pracy 2.4

 Konteksty sztuki średniowiecznej. Karta pracy 1 Karta pracy 2 Karta pracy 3 Karta pracy 4. 

 Konteksty sztuki nowożytnej. Karta pracy 1 Karta pracy 2 Karta pracy 3 Karta pracy 4

 Konteksty sztuki nowoczesnej. Karta pracy 1 Karta pracy 2 Karta pracy 3 Karta pracy 4 Karta pracy 5 Karta pracy 6

 
 BIOLOGIA

 Układy narządów

 Hierarchiczna budowa organizmu

 TKANKI Załącznik nr 1