Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie

e - nauczanie

 

ZASADY ORGANIZACJI I OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. R. A. CEBERTOWICZA W GŁOWNIE W DNIACH 25.03.2020 - 10.04.2020 r., W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

ZASADY ORGANIZACJI I OCENIANIA