Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
StatystykaZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1


98-100 Łask
ul.  9 Maja 28

_________________________________________


tel./fax 43 675 2103
e-mail ekonomik1@ekonomik1.pl

_________________________________________

www.ekonomik1.pl


odpowiada: Halina Zawadzka - Dałek

wytworzył: Grzegorz Zawadzki

wprowadził: administrator

data: 07-12-2015

data: 07-12-2015

data: 07-12-2015Rejestr zmian strony