Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Poradnia jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nieposiadającą osobowości prawnej. Mienie poradni stanowi mienie komunalne.

Majątek poradni na dzień 31 sierpnia 2017 r. wynosi:

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-12-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 313