Guziki

Strona główna

Publiczne Przedszkole nr 9

dane teleadresowe:

Przedmiot działania i kompetencje określa art. 6 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.

Przedszkole:

  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
    podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
    dostępności
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
  • rozwija zainteresowania i zdolności dzieci
  • przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-05-2017 - Edycja treści.

06-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 5093