Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna710 odsłon
 • Zamówienia publiczne190 odsłon
 • Dzieci176 odsłon
 • Status prawny170 odsłon
 • Dyrekcja169 odsłon
 • Opłaty167 odsłon
 • Kontrole166 odsłon
 • Organizacja166 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje157 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP156 odsłon
 • Rada Pedagogiczna155 odsłon
 • Rada Rodziców155 odsłon
 • Statystyka153 odsłon
 • Zajęcia dodatkowe152 odsłon
 • Zasady naboru151 odsłon
 • Plany pracy150 odsłon
 • Budżet146 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw145 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji142 odsłon
 • Oferty pracy138 odsłon
 • Informacje nieudostępnione136 odsłon
 • Tryb działania136 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek130 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa128 odsłon
 • Strony usunięte127 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki110 odsłon
 • Redaktorzy105 odsłon