Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi jest świadczenie usług opiekuńczych wychowawczych i dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Przedszkole realizuje zadania i cele określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności:

Przedszkole:

Praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.  (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Dz. U.z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-01-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0..

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 239