Guziki

Zasady naboru

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 wzorem ubiegłych lat prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań.

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone jest zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji dotyczących rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie Biura Edukacji

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-01-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 279