Guziki

Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 204 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rada rodziców jest autonomiczną reprezentacją rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci (po jednym z każdego oddziału) w przedszkolu.

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4. Ustawy o systemie oświaty.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-01-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 249