Guziki

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 204 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rada pedagogiczna jest wewnętrznym kolegialnym organem przedszkola działającym w zakresie realizacji zadań statutowych.

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.

Kompetencje Rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu

Skład Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-01-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 264