Guziki

Dyrekcja

Dyrektor

Imię i nazwisko: Agnieszka Szemberska

Oświadczenie majątkowe: http://bip.warszawa.pl/

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa art. 39 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.


Wicedyrektor

Imię i nazwisko: Monika Sapota - Sadowska

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-01-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 313