Guziki

Organizacja

Organizację Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi określa Statut.

Statut Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi

Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w oparciu o „Zasady organizacji roku szkolnego oraz standard organizacyjny dla przedszkola” zatwierdzony przez organ prowadzący.

Rozkład dnia w przedszkolu

Plan pracy oddziałów

Przedszkolem kieruje Dyrektor, który realizuje zadania przy pomocy Kierownika Gospodarczego, nauczycieli i innych osób zatrudnionych w przedszkolu.

Struktura organizacyjna

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa Statut.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-01-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 302