OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Ułożenie gresu od wejścia budynku do I piętra włącznie na 4 klatkach schodowych
(wg. przedmiaru robót)

w budynku przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1

w terminie: do ustalenia

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 7 w dniach 09.09.2019- 16.09.2019 w godz. 7.00 - 15.00.


Oferty należy składać w pokoju nr. 7 w terminie do dnia 17.09.2019 do godz. 17.00.

Wybó i otwarcie ofert w terminie uzgodnionym z zarządem wspólnoty.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym zakresem prac.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót.
4. Okres gwarancji na wykonane roboty.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym (conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
7 . Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie ofert.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Malowanie klatek schodowych

w budynku przy ul. Umińskiego 8a

w terminie: do 31.07.2019 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 7 w dniach 21.03.2019- 28.03.2019 w godz. 7.00 - 15.00 lub drogą mailową: aktus@wikom.pl.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 29.03.2019 do godz. 10.00.

Otwarcie ofert dnia 02.04.2019 godz. 10.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym zakresem prac.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót (potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji na wykonane roboty>
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym (conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
7 . Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie ofert.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

- wymiana pionu kanalizacyjnego (szt. 1)
- wymiana pionu z.w. i c.w.,
- wymiana cyrkulacji
(wg. przedmiaru robót)

w budynku przy ul. Umińskiego 2

w terminie:

- do 28 lutego 2019 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 18.04.2018- 25.05.2018 w godz. 7.00 - 15.00.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 25.05.2018 do godz. 15.00.

Wybór i otwarcie ofert w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia składania ofert.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót (potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji na wykonane roboty.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym (conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
7 . Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie ofert.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a zaprasza do uczestnictwa w wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót instalacyjnych:

DOCIEPLENIE STROPODACHU,
UZUPEŁNIENIE KOLCÓW PRZECIW PTAKOM
,
MONTAŹ UCHWYTU NA DRABINĘ.

w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Umińskiego 4 bl. 226

warunki uczestnictwa określone są w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
20 września 2017 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS i US (ważne pół roku),
2. Wyciąg z rejestru firmy, NIP, REGON, ubezpieczenie OC zakładu.
3. Wykaz ważniejszych robót (conajmnej 3 szt.) zrelizowanych w roku ubiegłym (2) wraz z referencjami
4. Odpisy uprawnień budowlanych kierownika robót i zaświadczenie ŁOIIB o wpisaniu na listę członków w roku bieżącym i opłacone składki (przynależnośc do NOT).
5. Charakterystykę zakładu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 02.10.2017 - godz. 7.30

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 02.10.2017 - godz. 8.00


ZAŁĄCZNIKI:

1. Przedmiar robót.
2. Wzór umowy do akceptacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a zaprasza do uczestnictwa w wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót instalacyjnych:

WYMIANA PIONU KANALIZACYJNEGO (szt. 2),
WYMIANA
PIONU ZIMNEJ i CIEPŁEJ WODY,
WYMIANA CYRKULACJI

w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kruczkowskiego 1 (wieżowiec)

warunki uczestnictwa określone są w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
1 sierpnia 2017 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS i US (ważne pół roku),
2. Wyciąg z rejestru firmy, NIP, REGON, ubezpieczenie OC zakładu.
3. Wykaz ważniejszych robót (conajmnej 3 szt.) zrelizowanych w roku ubiegłym (2) wraz z referencjami
4. Odpisy uprawnień budowlanych kierownika robót i zaświadczenie ŁOIIB o wpisaniu na listę członków w roku bieżącym i opłacone składki (przynależnośc do NOT).
5. Charakterystykę zakładu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 18.08.2017 - godz. 11.00

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM PO DECYZJI ZARZĄDU WSPÓLNOTY.
WYCENĘ NALEŻY SPORZĄDZIĆ W/G ZAŁĄCZNIKA NR 1 i NR 2.


ZAŁĄCZNIKI:

1. Przedmiar robót - WAVIN - 1 szt.
2. Przedmiar robót - WAVIN - 1 szt.
3. Wzór umowy do akceptacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

- wymiana rozdzielaczy w węźle,
- wymiana poziomów z.w. i c.w.,
- wymiana pionów kanalizacyjnych
(wg. przedmiaru robót)

w budynku przy ul. Umińskiego 8a

w terminie:

- poziomy oraz rozdzielacz do 10.12.2016 r.
- piony do 31.03.2017 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 10.10.2016- 20.10.2016 w godz. 7.00 - 15.00.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 21.10.2016 do godz. 8.00.

Otwarcie ofert dnia 21.10.2016 godz. 9.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót (potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji na wykonane roboty.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym (conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
7 . Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie ofert.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Malowanie dwóch klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi
(wg. przedmiaru robót)

w budynku przy ul. Kruczkowskiego 1

w terminie: do 10.12.2016 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 7 w dniach 20.09.2016- 07.10.2016 w godz. 7.00 - 15.00.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 10.10.2016 do godz. 9.00.

Otwarcie ofert dnia 10.10.2016 godz. 12.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym zakresem prac.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót (potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji na wykonane roboty>
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym (conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
7 . Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie ofert.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

nr /1/R/M/2016

 

ZAPROSZENIE

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a zaprasza do uczestnictwa w wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót budowlanych:

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH - ROBOTY TOWARZYSZĄCE WG. OPISU

w budynku WM przy ul. Umińskiego 4 bl. 226

warunki uczestnictwa określone są w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
9 września 2016 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS i US (ważne pół roku),
2. Wyciąg z rejestru firmy, NIP, REGON, ubezpieczenie OC zakładu.
3. Wykaz ważniejszych robót (conajmnej 3 szt.) zrelizowanych w roku ubiegłym (2) wraz z referencjami
4. Odpisy uprawnień budowlanych kierownika robót i zaświadczenie ŁOIIB o wpisaniu na listę członków w roku bieżącym i opłacone składki, przynależnośc do not..
5. Charakterystykę zakładu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 27.09.2016 - godz. 8.00

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dnia 27.09.2016 - godz. 9.00


ZAŁĄCZNIKI:

1. Przedmiar robót.
2. Wzór umowy do akceptacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 9/2016

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

WYMIANA RUR POZIOMYCH W PIWNICACH

ZAINSTALOWANIE ZAWORÓW DANFOSS PRZY GRZEJNIKACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI WEDŁUG OPISU

w budynku przy ul. Umińskiego 6 bl. 223

w terminie: od 11.07.2016 r. do 15.09.2016 r.

zakres robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 7 w dniach 20.06.2016- 04.07.2016 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Tomasz Koziński
tel. 502 167 898 w godz. 7.00 - 15.00. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 05.07.2016 do godz. 12.00.

Otwarcie ofert dnia 06.07.2016 godz. 8.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym zakresem prac.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Potwierdzenie terminu realizacji robót.
4. Okres gwarancji na wykonane roboty.
5. Dokumenty wyszczególnione w zaproszeniu wykonawcy.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 100 pkt.

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert na pisemny wniosek zarządu wspólnoty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 16/2015

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - WYMIANA WLZ

INSTALACJA DOMOFONÓW CYFROWYCH

w budynku przy ul. Umińskiego 4 bl. 226

w okresie: do 30.06.2015 r.

zakres robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 08.06.2015- 16.06.2015 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Izabella Kawka pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 17.06.2015 do godz. 8.00.

Otwarcie ofert dnia 17.06.2015 godz. 10.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym zakresem prac.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Potwierdzenie terminu realizacji robót.
4. Okres gwarancji.
5. Dokumenty wyszczególnione w zaproszeniu wykonawcy.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 4/2015

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

w budynku przy ul. Umińskiego 3

w okresie: do 30.09.2015 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 11.05.2015- 22.05.2015 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Izabella Kawka pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 25.05.2015 do godz. 8.00.

Otwarcie ofert dnia 25.05.2015 godz. 9.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót.
4. Okres gwarancji.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym(conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 2/2015

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

w budynku przy ul. Umińskiego 2

w okresie: do 30.09.2015 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 21.04.2015- 14.05.2015 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Izabella Kawka pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 15.05.2015 do godz. 9.00.

Otwarcie ofert dnia 15.05.2015 godz. 9.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót.
4. Okres gwarancji.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym(conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 7/2015

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - WYMIANA WLZ

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

WYMIANA GRZEJNIKÓW NA KLATKACH SCHODOWYCH

w budynku przy ul. Leśmiana 5

w okresie: do 30.06.2015 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 23.02.2015- 06.03.2015 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Izabella Kawka pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 09.03.2015 do godz. 9.00.

Otwarcie ofert dnia 09.03.2015 godz. 10.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym zakresem prac.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Potwierdzenie terminu realizacji robót.
4. Okres gwarancji.
5. Dokumenty wyszczególnione w zaproszeniu wykonawcy.
6. Akceptację wzoru umowy.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

nr 1/2015

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Roboty dekarsko-blacharskie - roboty towarzyszące

w budynku przy ul. Umińskiego 6 bl. 223

w okresie: do 31.05.2015 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 14.01.2015- 06.02.2015 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Izabella Kawka pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 09.02.2015 do godz. 8.00.

Otwarcie ofert dnia 09.02.2015 godz. 8.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym zakresem prac.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Potwierdzenie terminu realizacji robót.
4. Okres gwarancji.
5. Dokumenty wyszczególnione w zaproszeniu wykonawcy.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 100 pkt.

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert na pisemny wniosek zarządu wspólnoty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

nr R/D/3/2014

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Roboty dekarsko-blacharskie (zgodnie z załączonym przedmiarem)

w budynku przy ul. Umińskiego 4 bl. 226

w okresie: do 30.09.2014 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 26.06.2014 10.07.2014 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Izabella Kawka pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 11.07.2014 do godz. 9.00.

Otwarcie ofert dnia 11.07.2014 godz. 9.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót.
4. Okres gwarancji.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym(conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

nr 8/2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY INSTALACYJNE

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Remont instalacji elektrycznej - wymiana WLZ

w budynku przy ul.Umińskiego 8A

w okresie: do 30.09.2013 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 26.06.2013 -15.07.2013 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 16.07.2013 do godz. 9.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Okres gwarancji.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 1/2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Remont balkonów oraz wymiana rynien i obróbek blacharskich wg. przedmiaru robót

w budynku przy ul. Umińskiego 6 bl. 223

w okresie: do 30.08.2013 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 01.06.2013 14.06.2013 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 17.06.2013 do godz. 8.30.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót.
4. Okres gwarancji.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym(conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
7. Dokumenty kierownika budowy - uprawnienia, przynależnosć do NOT
8. Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie ofert.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert na pisemny wniosek zarządu wspólnoty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 5/2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY INSTALACYJNE

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Remont instalacji elektrycznej - wymiana WLZ

w budynku przy ul.Umińskiego 6 bl. 223

w okresie: do 30.09.2013 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 01.06.2013 -14.06.2013 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 17.06.2013 do godz. 8.00.
Otwarcie ofert dn. 17.06.2013 godz. 8.30.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Potwierdzenie terminu wykonania robót
4. Okres gwarancji na wykonane roboty (minimum 2 lata).
5. Dokumenty wyszczególnione w zaproszeniu wykonawcy.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 100 pkt

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert na pisemny wniosek zarządu wspólnoty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr R/D/5/2012

nr 3/2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY INSTALACYJNE

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Remont instalacji elektrycznej - wymiana WLZ

w budynku przy ul. Kruczkowskiego 1

w okresie: do 30.09.2013 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 10.05.2013 -05.06.2013 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 06.06.2013 do godz. 9.00.
Otwarcie ofert dn. 06.06.2013 godz. 9.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Okres gwarancji.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt
- gwarancja 10 pkt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr R/D/5/2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Roboty dekarsko-blacharskiewraz z dociepleniem stropodachu

w budynku przy ul. Gojawiczyńskiej 7

w okresie: do 31.10.2012 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 16.08.2011 29.08.2012 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 29.08.2012 do godz. 8.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót.
4. Okres gwarancji.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym(conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 1/2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ PRZED PTAKAMI WG. OPISU ROBÓT

w budynku przy ul. Umińskiego 6 blok 223

w okresie: do 15.10.2012 r.

opis robót można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 14.08.2012 -31.08.2012 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 31.08.2012 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 03.09.2012 godz. 9.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym opisem robót.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót.
4. Okres gwarancji.
5. Rysunki dokumentujące proponowane zabezpieczenia i sposób ich montażu.
6. Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziałem w konkursie ofert.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

1. wartość robót 70% (maksymalnie)
2. ocena oferty dokonana przez zarząd wspólnoty wg. skali ocen od 2 do 5 - 30% (maksymalnie)
przy czym:
ocena 2 = 0 (zero) %
ocena 3 = 10 (dziesięć) %
ocena 4 = 20 (dwadzieścia) %
ocena 5 = 30 (trzydzieści) %

Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert na pisemny wniosek zarządu wspólnoty.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr R/B/7/2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Docieplenie ściany wejściowej i malowanie szczytów wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z przedmiarem robót

w budynku przy ul. Gałczyńskiego 2 blok. 207

w okresie: do 15.09.2012 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 18.06.2012 -02.07.2012 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 03.07.2012 do godz. 8.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty do dn. 03.07.2012 godz. 11.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót(potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji.
5. Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
6. Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziałem w konkursie na wybór najkorzystniejszej oferty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt
- gwarancja 10 pkt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr R/S/2/2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Wymiana stolarki okiennej na klatkach na okna PCW

w budynku przy ul. Gałczyńskiego 2 blok. 207

w okresie: do 30.08.2012 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 18.06.2012 -02.07.2012 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 03.07.2012 do godz. 8.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Okres gwarancji - wymagany minimum 10 lat(stolarka/PCW), minimum 5 lat montaż

 

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 100 pkt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 2/2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Remont instalacji elektrycznej - wymiana WLZ

w budynku przy ul. Umińskiego 6 blok. 223

w okresie: do 30.07.2012 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 30.04.2012 -29.05.2012 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 30.05.2012 do godz. 8.45.
Otwarcie ofert dn. 30.05.2012 godz. 9.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót(potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji.
5. Dokumenty wyszczególnione w zaproszeniu wykonawcy.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt
- gwarancja 10 pkt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 1/2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Montaż zaworów DANFOS przy grzejnikach
(wraz z robotami towarzyszącymi)

w budynku przy ul. Umińskiego 3

w okresie: do 30.06.2012 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 10.02.2012 -23.02.2012 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 24.02.2012 do godz. 10.00. Wybór najkorzystniejszej oferty przez Zarząd Wspólnoty do dn. 05.03.2012 godz. 10.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót(potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji.
5. Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
6. Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie na wybór najkorzystniejszej oferty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt
- gwarancja 10 pkt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr R/D/9/2011

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Roboty dekarsko-blacharskie (wieżowiec)

w budynku przy ul. Kruczkowskiego 1

w okresie: do 30.09.2011 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 22.08.2011 01.09.2011 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 01.09.2011 do godz. 10.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót(potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym(conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.(łączny koszt)
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 10/2011

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Docieplenie ściany balkonowej i stropodachu wraz z remontem cokołów i wykonaniem opaski wg. przedmiaru robót

w budynku przy ul. Makuszyńskiego 9

w okresie: do 31.08.2011 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 04.03.2011 18.03.2011 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 18.03.2011 do godz. 10.00. Otwarcie ofert 18.03.2011 r. o godz 13.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót(potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym(conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
7 . Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie na wybór najkorzystniejszej oferty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.(łączny koszt)
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 9/2011

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Docieplenie ściany balkonowej i szczytu wraz z remontem cokołów i wykonaniem opaski wg. przedmiaru robót

w budynku przy ul. Chłędowskiego 1

w okresie: do 30.08.2011 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 04.03.2011 15.03.2011 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 15.03.2011 do godz. 10.00. Otwarcie ofert 15.03.2011 r. o godz 15.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót(potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym(conajmniej 3 m-ce przed datą składania oferty)
6 . Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
7 . Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie na wybór najkorzystniejszej oferty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.(łączny koszt)
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 3/B/2011

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

Docieplenie ściany balkonowej wraz z remontem cokołów i wykonaniem opaski wg. przedmiaru robót

w budynku przy ul. Umińskiego 8a

w okresie: do 30.07.2011 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 07.02.2011 21.02.2011 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 21.02.2011 do godz. 8.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót(potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji.
5. Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
6. Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie na wybór najkorzystniejszej oferty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.(łączny koszt)
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr 2/B/2011

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE


Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 9a ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót:

 

Docieplenie ściany wejściowej i szczytów wraz z remontem wejść, cokołów i wykonaniem opaski wg.przedmiaru robót

w okresie: do 30.07.2011 r.

przedmiar robót ze specyfikacją można otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr. 6 w dniach 07.02.2011 22.02.2011 w godz. 7.00 - 15.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Barbara Frączak pok. nr. 6
tel. 642-68-08. W wyborze mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych.


Oferty należy składać w pokoju nr. 6 w terminie do dnia 22.02.2011 do godz. 8.00.

OFERTA POWINNA ZAWIERAć:

1. Wycenę robót zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót i specyfikacją.
2. Składniki cenotwórcze.
3. Termin realizacji robót(potwierdzenie proponowanego terminu).
4. Okres gwarancji.
5. Podpisany wzór umowy z akceptacją warunków płatności za wykonane roboty.
6. Dokumenty zgodnie z zaproszeniem do udziału w konkursie na wybór najkorzystniejszej oferty.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

- wartość robót 90 pkt.(łączny koszt)
-
gwarancja 10 pkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE

Wspólnota Mieszkaniowa w imieniu której działa Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o. zaprasza do uczestnictwa w wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót budowlanych:

Docieplenie budynku wraz z kolorystyką, dociepleniem stropodachu, remontem wejść, cokołów i wykonaniem opaski (zgodnie z załączonym przedmiarem)
w budynku przy ul. Uminskiego 6a

Warunki uczestnictwa określone są w ogoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.02.2011 r.

Wymagane dokumenty (w przypadku braku oferty bądź dokumentów w banku ofert)
- zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami ZUS i US(ważne pół roku)
- wyciąg z rejestru firm, NIP, REGON, ubezpieczenie OC zakładu
- wykaz ważniejszych robót (conajmniej 3 szt.) zrealizowanych w roku ubiegłym z referencjami
- odpisy uprawnień budowlanych kierownika robót i zaświadczenie ŁOIIB o wpisaniu na listę członków w roku bieżącym i opłacie składki.

Termin wykonania robót - do dnia 30 lipca 2011 r.

Termin składania ofert - do dnia 16 lutego 2011 r godz. 8.00

Wybór najkorzystniejszej oferty - dnia 16.02.2011 r. godz. 10.00

Wycena robót - zakres robót i obmiar wg. załączonych przedmiarów (odrębne kosztorysy dla każdego przedmiaru)

ZAŁĄCZNIKI:

1. Przedmiar robót - szt. 2 (zakres robót i obmiar obowiązujący przy wycenie robót)
2. Wzór umowy do podpisu z określonymi warunkami płatności za wykonane roboty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------